Otrzymaliśmy dofinansowanie

Data: 09.07.2020 r., godz. 11.16    1108
8 lipca 2020 r. w Ciechanowie, Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcin Gortat oraz Skarbnik Rafał Gwiazda podpisali umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem dotyczące udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” oraz umowę dotyczącą dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stare Radzikowo.
Przedmiotem umów MIAS 2020 jest realizacja pięciu zadań:

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łbowo
W ramach zadania zostaną zamontowane cztery lampy LED o mocy do 40W, z panelem fotowoltaicznym. Lampy zainstalowane zostaną na słupach o wysokości 6 metrów.
Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł brutto z czego Województwo zobowiązuje udzielić Miastu i Gminie dotacji stanowiącej 10 000 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Radzikowo
W ramach zadania zostaną zamontowane cztery lampy LED o mocy do 40W, z panelem fotowoltaicznym. Lampy zainstalowane zostaną na słupach o wysokości 6 metrów.
Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł brutto z czego Województwo zobowiązuje udzielić Miastu i Gminie dotacji stanowiącej 10 000 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Przybojewo
W ramach zadania zostaną zamontowane cztery lampy LED o mocy do 40W, z panelem fotowoltaicznym. Lampy zainstalowane zostaną na słupach o wysokości 6 metrów.
Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł brutto z czego Województwo zobowiązuje udzielić Miastu i Gminie dotacji stanowiącej 10 000 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chociszewo
W ramach zadania zostaną zamontowane cztery lampy LED o mocy do 40W, z panelem fotowoltaicznym. Lampy zainstalowane zostaną na słupach o wysokości 6 metrów.
Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł brutto z czego Województwo zobowiązuje udzielić Miastu i Gminie dotacji stanowiącej 10 000 zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola
W ramach zadania planuje się wykonanie robót remontowych w postaci: demontaż płyty sufitowej i montaż płyty OSB na suficie, malowanie ścian i sufitu, reperację tynku, obróbki spękań muru, naprawę drzwi wewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenia styropianem ścian zewnętrznych.
Całkowita wartość zadania wynosi 22 000,00 zł brutto z czego Województwo zobowiązuje udzielić Miastu i Gminie dotacji stanowiącej 10 000 zł.

W ramach umowy dotyczącej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzymała pomoc finansową w wysokości 100 000 zł na zakup wozu strażackiego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie