Zapytanie ofertowe

Data: 14.07.2020 r., godz. 10.45    946
Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą zaprasza do składania ofert na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Szczegółowe informacje dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.