Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Data: 20.07.2020 r., godz. 15.30    922
Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie KRUS - BEZPOŚREDNI LINK