Nowy harmonogram odbioru śmieci

Data: 23.07.2020 r., godz. 09.06    1150
Na prośbę wykonawcy usługi, przedstawiamy Państwu nowe harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od sierpnia do grudnia 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia br. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą zajmować się będzie ponownie firma Remondis, która wygrała przetarg na realizację tej usługi do końca 2021 r.
Przypominamy też dla porządku, że obowiązuje tylko jedna podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i wynosi ona 23,00 zł od osoby za miesiąc lub 22 zł od osoby za miesiąc, jeśli nieruchomość zaopatrzona jest we własny kompostownik. Dla nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-letniskowe obowiązuje natomiast roczna zryczałtowana opłata, wynosząca 169 zł.
Przypominamy też o terminowym regulowaniu płatności na indywidualne numery kont nadane Państwu na początku br.

Dotyczy: miasta Czerwińsk nad Wisłą
POBIERZ

Dotyczy: miejscowości Wola, Sielec, Zdziarka, Zarębin, Wilkówiec, Wychódźc
POBIERZ

Dotyczy: miejscowości Chociszewo, Wilkowuje, Komsin, Nowy Boguszyn, Radzikowo Scalone, Stare Radzikowo, Nowe Radzikowo, Stary Boguszyn
POBIERZ

Dotyczy: miejscowości Nieborzyn, Raszewo Włościańskie, Raszewo Dworskie, Stobiecin, Gawarzec Dolny, Gawarzec Górny, Garwolewo, Osiek, Janikowo, Parlin
POBIERZ

Dotyczy: miejscowości Miączyn, Miączynek, Goławin, Wólka Przybójewska, Goworowo, Grodziec
POBIERZ

Dotyczy: miejscowości Kuchary Skotniki, Łbowo, Nowe Przybojewo, Karnkowo, Stare Przybojewo, Roguszyn
POBIERZ