Wybór patrona i wydarzenia roku 2024 na Mazowszu

Data: 12.07.2023 r., godz. 10.10    239
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur i propozycji w ramach wyboru patrona oraz upamiętnienia wydarzenia roku 2024 na Mazowszu.
Do składania wniosków zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także instytucje kultury m.in. muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury oraz uczelnie wyższe działające na terenie Mazowsza.

Szczegółowe informacje
https://mazovia.pl/pl/patronaty/patron-roku/wybor-patrona-i-wydarzenia-roku-2024-na-mazowszu.html