Zaproszenie do współtworzenia programu współpracy na 2024 rok

Data: 12.07.2023 r., godz. 10.12    298
Zaproszenie do współtworzenia „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Szczegółowe informacje
https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/zaproszenie-do-wspoltworzenia-rocznego-programu-wspolpracy-wojewodztwa-mazowieckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi.html