Apel

Data: 12.07.2023 r., godz. 12.08    311
Drodzy Mieszkańcy, z uwagi na brak opadów atmosferycznych rozpoczął się ponadnormatywny pobór wody, przekraczający techniczne możliwości naszych Stacji Uzdatniania Wody.
W trosce o komfort wszystkich mieszkańców apelujemy o racjonalne wykorzystywanie wody pochodzącej z sieci wodociągowej, ograniczając jej pobór do minimum, bo tylko w ten sposób będzie ona mogła płynąć do niezbędnych celów tj. sanitarnych i spożywczych.

Prosimy o powstrzymywanie się od podlewania wodą z miejsko-gminnej sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników, ograniczenie podlewania ogródków przydomowych oraz pól uprawnych przy pomocy tzw. „ nawadniania kropelkowego”, napełniania basenów.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.