Archiwum aktualności: informacja miejsko-gminna

Wykaz publikowanych aktualności.
 • Informacja dotycząca koszy na śmieci
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 14.21)    988

  Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 93/XII/2019 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą (Dz. U. Woj. Mazow. z 2020 r. poz. 466), wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji), należy do właścicieli nieruchomości.
 • Dopłaty 2020: już połowa rolników złożyła wniosek
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 09.40)    980

  Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.
 • ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 09.39)    966

  Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
 • List otwarty do Ministra Zdrowia
  (Zam: 07.05.2020 r., godz. 14.30)    1790

  Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu otwartego do Głównego Inspektora Sanitarnego przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie możliwości skrócenia kwarantanny dla cudzoziemców podejmujących prace w sektorze rolnym, Samorząd Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wraz z Samorządami powiatu płońskiego i płockiego wystosował list otwarty do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego z prośbą o rozważenie argumentów i poparciem naszej wspólnej inicjatywy.
 • WAŻNE! Komunikat dotyczący odbioru pojemników
  (Zam: 05.05.2020 r., godz. 12.04)    929

  Informujemy Mieszkańców, że wszelkie problemy i skargi związane z odbiorem pojemników na odpady komunalne - ewentualny brak stosownych pokwitowań lub zabranie pojemników prywatnych - należy zgłaszać do Firmy Impex.
 • List otwarty
  (Zam: 04.05.2020 r., godz. 15.01)    1126

  W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną brakiem pracowników sezonowych, Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcin Gortat wystosował list otwarty do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o rozważenie możliwości skrócenia kwarantanny dla pracowników sezonowych przybywających z zagranicy.
 • Najlepsze życzenia
  (Zam: 04.05.2020 r., godz. 08.30)    961

  z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.
 • Ważny komunikat!
  (Zam: 30.04.2020 r., godz. 12.00)    991

  Informujemy Mieszkańców naszej gminy, że Firma Impex, właściciel pojemników na odpady, które pozostały u właścicieli nieruchomości w ramach usług świadczonych do grudnia 2019 roku przez Związek Gmin Regionu Płockiego, planuje od najbliższego poniedziałku, czyli od 4 maja br., przy okazji realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez firmę Remondis, zabieranie tych pojemników.
 • Targowisko w Czerwińsku nad Wisłą będzie otwarte.
  (Zam: 29.04.2020 r., godz. 15.50)    1723

  Informujemy, że od najbliższego poniedziałku, tj. 4 maja 2020 targowisko w Czerwińsku nad Wisłą przy ul. Władysława Jagiełły zostanie otwarte dla handlujących oraz kupujących.
 • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku
  (Zam: 29.04.2020 r., godz. 09.27)    980

  Informacje dla pracowników sezonowych dotyczące kwarantanny w języku ukraińskim i rosyjskim.