Archiwum aktualności: informacja miejsko-gminna

Wykaz publikowanych aktualności.
 • Komunikat
  (Zam: 18.05.2020 r., godz. 15.09)    925

  Przypominamy rodzicom dzieci uczęszczających do szkół średnich a korzystających z internatów lub stancji o obowiązku złożenia korekty deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z zawieszeniem nauki w szkołach od 12 marca do końca bieżącego roku szkolnego.
 • Asfaltowanie drogi gminnej
  (Zam: 14.05.2020 r., godz. 14.48)    1116

  W Roguszynie rozpoczęło się asfaltowanie drogi gminnej w kierunku Kuchar - Skotnik. Asfalt położony będzie na odcinku o długości ok 1,6 km.
 • ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap
  (Zam: 14.05.2020 r., godz. 14.44)    959

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.
 • ARiMR kończy wypłatę dopłat do materiału siewnego
  (Zam: 14.05.2020 r., godz. 09.00)    1021

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.
 • Parafia z Czerwińska nad Wisłą otrzymała dotację
  (Zam: 13.05.2020 r., godz. 12.50)    984

  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył i przyznał 168 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na łączną kwotę 15 587 800 zł. Miło nam poinformować, że wśród wnioskodawców, którym przyznano pomoc znalazła się Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą.
 • Otrzymaliśmy laptopy dla uczniów
  (Zam: 13.05.2020 r., godz. 11.40)    959

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o podpisaniu umowy na sfinansowanie zakupu komputerów dla najbardziej potrzebujących uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
 • Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych
  (Zam: 12.05.2020 r., godz. 13.30)    1001

  zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa
 • Informacja dotycząca funkcjonowania Targowiska Gminnego w Nowym Przybojewie
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 14.31)    1008

  Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, informujemy, że na terenie Targowiska Gminnego w Nowym Przybowjewie w sezonie truskawkowym 2020 obowiązują szczególne zasady sanitarno – higieniczne.
 • Informacja dotycząca koszy na śmieci
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 14.21)    1010

  Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 93/XII/2019 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą (Dz. U. Woj. Mazow. z 2020 r. poz. 466), wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji), należy do właścicieli nieruchomości.
 • Dopłaty 2020: już połowa rolników złożyła wniosek
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 09.40)    1006

  Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.