Archiwum aktualności: informacja miejsko-gminna

Wykaz publikowanych aktualności.
 • ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 09.39)    992

  Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
 • List otwarty do Ministra Zdrowia
  (Zam: 07.05.2020 r., godz. 14.30)    1811

  Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu otwartego do Głównego Inspektora Sanitarnego przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie możliwości skrócenia kwarantanny dla cudzoziemców podejmujących prace w sektorze rolnym, Samorząd Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wraz z Samorządami powiatu płońskiego i płockiego wystosował list otwarty do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego z prośbą o rozważenie argumentów i poparciem naszej wspólnej inicjatywy.
 • WAŻNE! Komunikat dotyczący odbioru pojemników
  (Zam: 05.05.2020 r., godz. 12.04)    955

  Informujemy Mieszkańców, że wszelkie problemy i skargi związane z odbiorem pojemników na odpady komunalne - ewentualny brak stosownych pokwitowań lub zabranie pojemników prywatnych - należy zgłaszać do Firmy Impex.
 • List otwarty
  (Zam: 04.05.2020 r., godz. 15.01)    1151

  W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną brakiem pracowników sezonowych, Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcin Gortat wystosował list otwarty do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o rozważenie możliwości skrócenia kwarantanny dla pracowników sezonowych przybywających z zagranicy.
 • Najlepsze życzenia
  (Zam: 04.05.2020 r., godz. 08.30)    985

  z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.
 • Ważny komunikat!
  (Zam: 30.04.2020 r., godz. 12.00)    1019

  Informujemy Mieszkańców naszej gminy, że Firma Impex, właściciel pojemników na odpady, które pozostały u właścicieli nieruchomości w ramach usług świadczonych do grudnia 2019 roku przez Związek Gmin Regionu Płockiego, planuje od najbliższego poniedziałku, czyli od 4 maja br., przy okazji realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez firmę Remondis, zabieranie tych pojemników.
 • Targowisko w Czerwińsku nad Wisłą będzie otwarte.
  (Zam: 29.04.2020 r., godz. 15.50)    1778

  Informujemy, że od najbliższego poniedziałku, tj. 4 maja 2020 targowisko w Czerwińsku nad Wisłą przy ul. Władysława Jagiełły zostanie otwarte dla handlujących oraz kupujących.
 • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku
  (Zam: 29.04.2020 r., godz. 09.27)    1000

  Informacje dla pracowników sezonowych dotyczące kwarantanny w języku ukraińskim i rosyjskim.
 • Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty
  (Zam: 29.04.2020 r., godz. 09.14)    990

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.
 • Obowiązek rejestracji produkcji pierwotnej
  (Zam: 27.04.2020 r., godz. 15.09)    1155

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1541 z późn. zm. ), w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.