Archiwum aktualności: wszystkie kategorie

Wykaz publikowanych aktualności.
 • Parafia z Czerwińska nad Wisłą otrzymała dotację
  (Zam: 13.05.2020 r., godz. 12.50)    612

  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył i przyznał 168 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na łączną kwotę 15 587 800 zł. Miło nam poinformować, że wśród wnioskodawców, którym przyznano pomoc znalazła się Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą.
 • Otrzymaliśmy laptopy dla uczniów
  (Zam: 13.05.2020 r., godz. 11.40)    597

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o podpisaniu umowy na sfinansowanie zakupu komputerów dla najbardziej potrzebujących uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
 • Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych
  (Zam: 12.05.2020 r., godz. 13.30)    620

  zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa
 • Informacja dotycząca funkcjonowania Targowiska Gminnego w Nowym Przybojewie
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 14.31)    616

  Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, informujemy, że na terenie Targowiska Gminnego w Nowym Przybowjewie w sezonie truskawkowym 2020 obowiązują szczególne zasady sanitarno – higieniczne.
 • Informacja dotycząca koszy na śmieci
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 14.21)    605

  Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 93/XII/2019 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą (Dz. U. Woj. Mazow. z 2020 r. poz. 466), wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych (pozostałości po segregacji), należy do właścicieli nieruchomości.
 • Dopłaty 2020: już połowa rolników złożyła wniosek
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 09.40)    606

  Kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020 znalazła się na półmetku. Do 8 maja do ARiMR wpłynęło ich ponad 655 tys., czyli połowa z ponad 1,3 mln wniosków, jakie w ubiegłym roku złożyli rolnicy.
 • ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową
  (Zam: 11.05.2020 r., godz. 09.39)    603

  Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
 • List otwarty do Ministra Zdrowia
  (Zam: 07.05.2020 r., godz. 14.30)    1199

  Szanowni Państwo, w nawiązaniu do listu otwartego do Głównego Inspektora Sanitarnego przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie możliwości skrócenia kwarantanny dla cudzoziemców podejmujących prace w sektorze rolnym, Samorząd Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wraz z Samorządami powiatu płońskiego i płockiego wystosował list otwarty do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego z prośbą o rozważenie argumentów i poparciem naszej wspólnej inicjatywy.
 • WAŻNE! Komunikat dotyczący odbioru pojemników
  (Zam: 05.05.2020 r., godz. 12.04)    563

  Informujemy Mieszkańców, że wszelkie problemy i skargi związane z odbiorem pojemników na odpady komunalne - ewentualny brak stosownych pokwitowań lub zabranie pojemników prywatnych - należy zgłaszać do Firmy Impex.
 • List otwarty
  (Zam: 04.05.2020 r., godz. 15.01)    762

  W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną brakiem pracowników sezonowych, Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Marcin Gortat wystosował list otwarty do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o rozważenie możliwości skrócenia kwarantanny dla pracowników sezonowych przybywających z zagranicy.