Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Liczba odwiedzających: 2510
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

Kierownik Wydziału

Ewidencja Ludności

Obsługa Rady Miejskiej

Oświata

Organizacje Pozarządowe

Promocja Miasta i Gminy, Obsługa Informatyczny

Kadry
tel: 242315886
email: kadry@czerwinsk.pl