2010 - 2014

Liczba odwiedzających: 1679
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Czerwińsku nad Wisłą w ul. Klasztornej, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Świętokrzyskiej, Cmentarnej i Placu Batorego – etap I
2. Kompleksowe uzbrojenie terenu w miejscowości Nowe Przybojewo w celu stworzenia strefy aktywności gospodarczej – etap III
3. Modernizacja drogi gminnej Miączyn - Miączynek
4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Czerwińsku nad Wisłą w ul. Klasztornej, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Świętokrzyskiej, Cmentarnej i Placu Batorego – etap II
5. Remont dróg gminnych kruszywem drogowym
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przybojewska
7. Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
8. Rozbudowa i modernizacja Gminnego zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą o halę sportową wraz z zespołem towarzyszącym
9. Rozbudowa i modernizacja Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą o halę sportową - zagospodarowanie terenu
10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Placu Batorego w Czerwińsku nad Wisłą.
11. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwińsku nad Wisłą
12. Modernizacja drogi gminnej Nowe Przybojewo – Kuchary Skotniki
13. Remont dróg gminnych (Raszewo Dworskie, Gawarzec Górny, Praga, Wilkowuje – Radzikowo Scalone, Chociszewo, Sielec, Kuchary-Skotniki, Nowe Radzikowo, Kuchary Skotniki – Grodziec) kruszywem z żużla stalowniczego
14. Modernizacja dróg gminnych (Gawarzec Dolny – Gródkowo, Roguszyn – Wilkowuje, Janikowo, Zarębin, Roguszyn – Kuchary-Skotniki) kruszywem
15. Modernizacja drogi gminnej Majdany-Wola
16. Wykonanie łazienek w Szkole Podstawowej w Chociszewie
17. Wodociąg w m. Zarębin
18. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Raszewie Dworskim
19. Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Goławin, Sielec, Chociszewo – Wilkówiec, Czerwińsk – Praga, Nieborzyn, Wilkowuje, Wilkówiec, Grodziec – Pieścidła, Nowe Radzikowo, Zarębin).
20. Przebudowa targowiska gminnego w Czerwińsku nad Wisłą
21. Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Radzikowo Scalone, Nowe Radzikowo, Parlin, Janikowo, Wychódźc, Stare Przybojewo, Stary Boguszyn)
22. Budowa ogólnodostępnego parkingu w Sielcu, gmina Czerwińsk nad Wisłą
23. Modernizacja drogi gminnej w Stobiecinie.