Modernizacja dróg gminnych kruszywem Kuchary-Skotniki, Chociszewo, Grodziec

Liczba odwiedzających: 1283
Wykonano nawierzchnię z kruszywa na odcinkach o długości 2,10 km za kwotę ponad 281000 zł.