Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 1071
Zakupiono urządzenia zabawowe w ilości 9 szt. za kwotę ok. 55000 zł, dofinansowanie z PROW 34000 zł.