Doposażenie placu zabaw w Goławinie (SP Goławin)

Liczba odwiedzających: 1106
Kupiono urządzenia zabawowe za kwotę niecałe 20000 zł, dofinansowanie z budżetu województwa ok. 10000 zł.