Doposażenie placu zabaw w Grodźcu (SP Grodziec)

Liczba odwiedzających: 1178
Kupiono urządzenia zabawowe za kwotę niecałe 20000 zł, dofinansowanie z budżetu województwa ok. 10000 zł.