Modernizacja drogi gminnej Stare Radzikowo - Kuchary-Skotniki

Liczba odwiedzających: 1213
Wykonano nawierzchnię z kruszywa na odcinku 2,29 km za kwotę niecałe 242 000 zł, dofinansowanie z „FOGR” 100000 zł.