Modernizacja dróg kruszywem Miączyn, Stare Przybojewo, Sielec

Liczba odwiedzających: 1411
Wykonano nawierzchnię z kruszywa na odcinkach 1,99 km za kwotę ok. 177000 zł.