Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Raszewie Włościańskim

Liczba odwiedzających: 1178
Utwardzono teren przy Strażnicy OSP kostką betonową za kwotę ponad 176000 zł, dofinansowanie z PROW 2007-2013 - ponad 115000 zł.