Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi w Sielcu

Liczba odwiedzających: 1173
Wykonano boisko sportowe, bieżnię oraz inne elementy za kwotę ponad 930000 zł, dofinansowanie z PROW 2007-2013 - 500000 zł.