Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Janikowo-Garwolewo do DP 2991W, Wilkowuje-Chociszewo do DP 3005W, Nowe Przybojewo od DP 3008W do DP 3071W)

Liczba odwiedzających: 1197
Wykonano nawierzchnię z kruszywa na odcinkach długości 4,09 km za kwotę ok. 388000 zł.