Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 3006W Wychódźc-Miączynek”

Liczba odwiedzających: 1059
Na drodze powiatowej wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 1,0 km.
Dofinansowanie z budżetu w kwocie ponad 160000 zł.

[[galeria;;92]]