Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r., zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Czerwińsku nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 1314
Mogiła Żołnierzy Wojska Polskiego została całkowicie odnowiona. Wśród prac remontowo - budowalnych wykonano między innymi: czyszczenie zachowanych elementów pomnika i ich konserwacja, wyrównanie gruntów, wykonanie nowych fundamentów pod mogiłę, montaż pomnika i ułożenie kostki brukowej. Zamontowano również dwa maszty flagowe, dwie ławki oraz donice betonowe.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 45 000 zł
40 000 zł przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (działające w imieniu dawnej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie). Pozostałe 5 000 zł na ten cel przekazał Wojewoda Mazowiecki.