W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym w Urzędzie Miasta i Gminy obowiązują następujące zasady obsługi klientów

Liczba odwiedzających: 786
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym w Urzędzie Miasta i Gminy obowiązują następujące zasady obsługi klientów: 

- obowiązek zasłaniania nosa i ust, 
- obowiązek dezynfekcji dłoni tuż po wejściu do urzędu (przy głównym wejściu oraz na piętrze przy schodach znajdują się automatyczne dozowniki), 
- osoby będą obsługiwane pojedynczo, przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba, 
- obowiązuje dystans społeczny, min. 1,5 m. 

Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej lub telefonicznej.