Mobilny punkt szczepień dla mieszkańców powiatu płońskiego

Liczba odwiedzających: 1527
Grupa powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński – 1 zespół

Adres mobilnego punktu szczepień:

ul. Mazowiecka 62,
06-516 Szydłowo

Telefon do kontaktów z pacjentami: 22 602 09 97