Nadleśnictwo

Liczba odwiedzających: 235
Nadleśnictwo Płock obejmuje zasięgiem terytorialnym 238389,30 ha w 18 gminach powiatów płockiego, płońskiego i sierpeckiego województwa mazowieckiego. Najdalej wysuniętą na północ miejscowością jest Słupia w gminie Szczutowo, na wschód Wólka Przybójewska w gminie Czerwińsk nad Wisłą, na południe Rakowo w gminie Wyszogród, na zachód Głowina w gminie Brudzeń Duży.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Płock, lasy niepaństwowe zajmują ogólną powierzchnię 9557 ha, w tym na terenie: Starostwa Powiatowego w Sierpcu - 4723 ha, Starostwa Powiatowego w Płocku - 4300 ha, Starostwa Powiatowego w Płońsku (gm. Czerwińsk) - 396 ha, Miasta Płock - 138 ha.

Na terenie Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Starostwa Powiatowego w Płońsku, Starostowie powierzyli prowadzenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi Nadleśnictwu Płock.
Wszelkie informacje dotyczące gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych na terenie w/w starostw można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Płock w pokoju nr 20, a także pod numerem telefonu:
024 262-77-74,
024 262-38-76,
wew. 120.

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą podlega pod Leśnictwo Brody:

Leśniczy
Paweł Mosakowski - tel. 606645013

Podleśniczy
Dariusz Krygielski - tel. 606645011

Leśnictwo Brody
Gałki Nowe 47
09-460 Mała Wieś


Więcej informacji na oficjalnej stronie Nadleśnictwa Płock
https://plock.lodz.lasy.gov.pl/