Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwińsku nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 3072
Skład Zarządu OSP
Prezes - Marcin Ciećwierz
Naczelnik - Jacek Caban
Wiceprezes - Wojciech Szafrański
Zastępca naczelnika - Damian Dobrowolski
Sekretarz - Agnieszka Chrzanowska
Skarbnik - Czesław Krucz
Gospodarz - Mariusz Markiewicz
Kronikarz - Stanisław Gliszczyński

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - Damian Zawadewicz
Wiceprzewodniczący - Michał Sulik
Sekretarz Komisji - Łukasz Laużewski

Delegacja na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Prezes - Marcin Ciećwierz
Naczelnik - Jacek Caban
Wiceprezes - Wojciech Szafrański