Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec

Liczba odwiedzających: 431
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.

Całkowita wartość Zadania 27 600 zł
- dotacja z budżetu Województwa 10 000 zł.
- środki własne Beneficjenta 17 600 zł.

„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”