Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin

Liczba odwiedzających: 142
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin, w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnie dostępnych publicznych przestrzeni.
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.

Całkowita wartość Zadania 29 960,98 zł
- dotacja z budżetu Województwa 10 000 zł
- środki własne Beneficjenta 19 960,98 zł

„Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”