Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Nowym Przybojewie

Liczba odwiedzających: 392
Na inwestycję przyznano dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 99 000 zł,
Długość odcinka to 0,88 km.
Całkowita wartość inwestycji to 216 632, 52 zł.