Modernizacja budynku strażnicy OSP Chociszewo

Liczba odwiedzających: 386
W ramach prac wykonano modernizację części bojowej garażu polegającą na ociepleniu ścian i dachu, wykonaniu instalacji elektrycznej i montażu bramy garażowej.

Dzięki tym modyfikacjom wzrosła gotowość bojowa Jednostki z Chociszewa, ponieważ w okresie zimowym nie będzie problemów z rozruchem samochodu, poprawi komfort pracy Strażaków a także podniesie poziom zabezpieczenia specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Wszystko to wpłynie na skuteczność i szybkość działania Ochotników z Chociszewa i na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Całkowita wartość inwestycji: 85 000 zł
„Modernizację strażnicy wykonana w ramach Zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000 zł