Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Boguszyn

Liczba odwiedzających: 126
Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Boguszyn
W ramach przedmiotowego zadania zmodernizowano oświetlenie w miejscowości Nowy Boguszyn. Zamontowano 27 punktów świetlnych typu led o mocy do 39 W każda oraz dobudowana została linia AsXS2x25 o długości 300 m.

Całkowita wartość Zadania 34 976,45 zł
- dotacja z budżetu Województwa 10 000 zł.
- środki własne Beneficjenta 24 976,45 zł.

„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Boguszyn współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”