Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiecin

Liczba odwiedzających: 123
W ramach przedmiotowego zadania zamontowano 4 lampy solarne LED wraz ze słupami i fundamentami.

Całkowita wartość Zadania 31 800,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa 10 000 zł.
- środki własne Beneficjenta 21 800 zł.

„Zadanie pn. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stobiecin współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”