Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy w budynku Strażnicy OSP w Raszewie Włościańskie

Liczba odwiedzających: 58
W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację części świetlicowej w postaci:
  • wymiany istniejącej podłogi,
  • demontażu zawilgoconego docieplenia i montażu nowego wraz z obudową sufitów płytami g-k,
  • malowanie pomieszczeń,
  • wymianę oświetlenia na oprawy LED,
  • montaż klimatyzatora z funkcją grzania.

Całkowita wartość Zadania 113 800 zł
- dotacja z budżetu Województwa 91 205,67 zł.
- środki własne Beneficjenta 22 594,33 zł.

„Zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy w budynku Strażnicy OSP w Raszewie Włościańskim” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”